Veelgestelde Vragen over Epilepsie bij Honden en Katten

a torn paper written with inscription epilepsy on a blue background

Wanneer is bij honden/katten met epilepsie een MRI en onderzoek van het cerebrospinaal vocht echt aangewezen?

Eerst is het belangrijk om uit te sluiten dat de epileptiforme aanvallen het gevolg zijn van een metabole stoornis (bv. hypoglycemie, hypocalcemie, hepatische encefalopathie, elektrolietafwijkingen) of een intoxicatie (bv. ethyleenglycol, carbamaat- en fosfaatesters etc.). Wanneer deze uitgesloten zijn, raadt de International veterinary epilepsy task force aan om een MRI uit te voeren in volgende gevallen:

 • Dieren die jonger dan 6 maanden of ouder dan 6 jaar zijn op het moment van hun eerste aanval
 • Wanneer er interictaal (periode tussen aanvallen) neurologische afwijkingen aanwezig zijn die suggestief zijn voor een intracraniale oorzaak
 • Dieren die een status epilepticus of clusteraanvallen doen
 • Wanneer er een eerdere diagnose van vermoedelijk idiopathische epilepsie was, maar er geen verbetering is met 1 aanvalswerend medicijn aan maximale dosis

Wanneer is het aangeraden om behandeling op te starten voor epilepsie bij de hond?

De International veterinary epilepsy task force raadt aan om behandeling te starten wanneer:

 • De interictale periode (periode tussen aanvallen) ≤ 6 maanden bedraagt (dit wil zeggen 2 of meer epileptische aanvallen binnen een periode van 6 maanden)
 • In geval van status epilepticus of clusteraanvallen
 • Er sprake is van ernstige postictale klachten (vb. agressie, blindheid, ..) die langer dan 24 uur duren
 • De frequentie en/of duur en/of ernst van de aanvallen toeneemt over 3 interictale periodes

Wat is levateracitam (Keppra®) pulse therapie?

Deze behandeling kan een eigenaar zelf thuis toedienen en is aangeraden in geval van clusteraanvallen, wanneer de hond 1 aanval doet (voor honden die steeds clusteraanvallen doen) of in geval van 2 kort op elkaar volgende aanvallen (binnen 30-60 minuten). OPGELET: het is belangrijk dat het dier voldoende bij bewustzijn is en een goede slikreflex heeft (en dus zelfstandig medicatie kan inslikken). Verder is het belangrijk dat de eigenaar reeds eerder opgestarte medicatie (fenobarbital, kalium bromide etc) onveranderd verder blijft geven.  

 • Startdosis Keppra® 40 mg/kg per os.
 • 6 uur later gevolgd door 20-30 mg/kg per os
 • Gevolgd door dezelfde dosis 3-4 keer per dag tot de hond 48u aanvalsvrij is

Wil je nog meer weten over epilepsie bij honden en katten? Luister dan op woensdag 24 augustus om 20u naar het tweede deel van de OVT`s Zomergasten podcast serie, waarin we Dr. Sofie Bhatti, DVM, kliniekhoofd Neurologie kliniek gezelschapsdieren, universiteit Gent, zullen interviewen. Deze podcast serie is GRATIS voor OVT leden. Voor niet leden: klik hier om je te registreren

Referenties:

 • Risio LD. Et al. International veterinary epilepsy task force consensus proposal: diagnostic approach to epilepsy in dogs. Vet Res 2015:11;148
 • Bhatti S. et al. International Veterinary Epilepsy Task Force consensus proposal: medical treatment of canine epilepsy in Europe. Vet Res 2015;11;176

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.