Pneumonie: hoe lang behandelen?

Ondanks dat bacteriële pneumonie (BP) en aspiratiepneumonie (AP) veel voorkomen bij honden, is het nog steeds niet duidelijk hoe lang we dieren met een BP of AP moeten behandelen met antibiotica. In de richtlijnen over de behandeling van `respiratory tract infections` die gepubliceerd werden in 2017 door de International Society for Companion Animal Infectious Diseases (ISCAD) wordt vermeld dat de meeste tekstboeken aanraden om gedurende 4-6 weken te behandelen en dat het aangeraden is om behandeling verder te zetten tot 1 week nadat er geen afwijkingen in de radiografiën van de longen meer te zien zijn. Wetenschappelijk bewijs om dit advies te ondersteunen, ontbreekt echter. Meer recent werden er een aantal studies gepubliceerd die aantonen dat het waarschijnlijk niet nodig is om dieren met BP of AP zo lang te behandelen met antibiotica en dat acute fase eiwitten zoals C-reactive protein (CRP) gebruikt kunnen worden in de opvolging van behandeling in plaats van radiografiën. In deze Vet-Info zullen we een aantal van deze interessante studies overlopen.

Viitanen et al. (2017):

 • 19 honden met BP, waarvan 17 honden nog leefden aan het einde van de studie:
  • Groep 1: 9/17 werden behandeld met antibiotica tot 1-2 weken nadat er geen afwijkingen in de radiografiën meer te zien waren.
  • Groep 2: 8/17 werden behandeld tot 5 dagen na het normaliseren van C-reactive protein (CRP).
 • De duur van behandeling was significant korter in groep 2 (21 dagen) versus groep 1 (35 dagen).
 • 1 hond uit groep 1 had een relapse. Geen enkele hond uit groep 2 ontwikkelde een relapse.
 • CONCLUSIE: CRP kan mogelijk gebruikt worden bij honden met BP om de duur van behandeling met antibiotica te bepalen.

Wayne et al. (2017):

 • 47 honden met BP werden ad random verdeeld in twee groepen:
  • Groep 1: kreeg <14 dagen antibiotica
  • Groep 2: kreeg >14 dagen antibiotica
 • Er was GEEN verschil tussen beiden groepen wat betreft:
  • Het radiografisch beeld op 2 en 4 weken
  • Het aantal honden dat een relapse vertoonde binnen 3 maanden na diagnose
 • CONCLUSIE: een kortere antibiotica kuur bleek in deze studie even effectief in de behandeling van BP bij honden als een langere antibiotica kuur.

Onderzoek uitgevoerd aan de universiteit van Luik door Rodrigues et al. (2022):

 • 17 honden met AP.
 • Antibioticatherapie werd stopgezet op basis van afwezigheid van klinische klachten en normalisatie van CRP na 1, 3 of 5 weken.
  • In 12 honden (70%) kon de antibiotica na 1 week stopgezet worden; in 5 honden (30%) na 3 weken. Geen enkele hond diende gedurende 5 weken behandeld te worden.
 • Radiografie en echografie van longen was nuttig voor de diagnose, maar niet voor de opvolging van behandeling aangezien de afwijkingen op beeldvorming langere tijd nodig hadden om te normaliseren dan dat er normalisatie van het CRP gezien werd.
 • CONCLUSIE: Honden met AP kunnen veilig en effectief behandeld worden met een kortere kuur anbitiotica die stopgezet kan worden wanneer de klinische klachten verbeterd zijn en het serum CRP genormaliseerd is. Beeldvorming kan nog steeds nuttig zijn voor gecompliceerde gevallen met een minder gunstige reactie op de behandeling.

Conclusie

Ook al betreffen het allemaal kleine studies en is verder onderzoek nodig om meer zekerheid te krijgen over de ideale behandelingsduur, toch kunnen we uit deze studies besluiten dat kortere antibiotica kuren in het merendeel van de honden met BP en AP waarschijnlijk voldoende kunnen zijn. Bovendien tonen deze studies dat CRP een nuttige parameter is om de response op behandeling op te volgen. In al deze studies werd gezien dat het CRP significant vroeger normaliseerde dan dat het radiografisch beeld normaliseerde.  

Referenties

 • Lappin MR et al. Antimicrobial use Guidelines for Treatment of Respiratory Tract Disease in Dogs and Cats: Antimicrobial Guidelines Working Group of the International Society for Companion Animal Infectious Diseases. J Vet Intern Med 2017;31:279-294.
 • Viitanen SJ et al. The Utility of Acute-Phase Proteins in the Assessment of Treatment Response in Dogs With Bacterial Pneumonia. J Vet Intern Med 2017;31(1):124-133.
 • Wayne A, et al. Outcomes in dogs with uncomplicated, presumptive bacterial pneumonia treated with short or long course antibiotics. Can Vet J. 2017;58(6):610–613.
 • Rodrigues NF et al. Antimicrobial discontinuation in dogs with acute aspiration pneumonia based on clinical improvement and normalization of C-reactive protein concentration. J Vet Intern Med 2022: 36(3):1082-1088.

Related Articles

Responses

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *