Parvovirus en gebrek aan centjes

Cute puppy

Parvovirus komt vaak voor bij jonge dieren, zowel bij honden als katten. Het is een infectie die over een aantal dagen progressief verergert en in vele gevallen leidt tot ernstige ziekte. Wanneer er niet tijdig gestart wordt met een correcte behandeling, kan de ziekte fataal zijn. 

Bij dieren die complicaties vertonen zoals erge dehydratatie, hypoglycemie en/of sepsis zijn hospitalisatie en intensieve zorgen aangeraden. Echter, in sommige gevallen is hospitalisatie niet mogelijk, bv. omdat de eigenaar financieel beperkt is of geen afstand wil doen van het dier. 

In 2017 werd in de Journal of Veterinary Emergency and Critical Care door Colorado State University Veterinary Teaching Hospital een interessante studie gepubliceerd die een alternatief `outpatient` behandelprotocol voorstelt voor honden met parvovirus. Ook al is hospitalisatie bij veel dieren nog steeds aangeraden, dit protocol kan gebruikt worden als alternatief in gevallen waarbij opname in de kliniek niet mogelijk is. 

Belangrijk is hierbij wel te vermelden dat, ook al kies je er samen met de eigenaar voor om het dier niet te hospitaliseren, een strikte en dagelijkse opvolging van het dier noodzakelijk blijft. 

We hebben het protocol uit deze studie voor je samengevat in een praktisch Nederlandstalig protocol.

Related Articles