ACVIM Consensus Pancreatitis bij Katten

Pancreatitis werd in het verleden als eerder een zeldzame ziekte bij katten beschouwd. Maar recenter onderzoek suggereert dat deze ziekte vrij vaak voorkomt.

Zo werd in een studie, uitgevoerd aan de University of California Davis, waarbij er een lijkschouwing werd uitgevoerd op 115 katten een algemene histopathologische prevalentie van pancreatitis van 66,1% gevonden. Hievan was er bij 50,4% van de katten alleen bewijs van een chronische pancreatitis, bij 6,1% bewijs van alleen een acute pancreatitis en bij 9,6% een bewijs van zowel een acute als chronische pancreatitis. Wat opmerkelijk was in deze studie was dat er bij 45% van deze katten geen klinische klachten waren van pancreatitis en dat deze katten dus `gezonde` katten leken. Dit roept de vraag op of er een populatie van katten is waarbij er sprake is van een subklinische pancreatitis of dat de huidige histopathologische definitie van pancreatitis leidt tot een overdiagnose van pancreatitis. 

Ongeacht hiervan, is het duidelijk dat de frequentie van een diagnose van pancreatitis bij katten de afgelopen 2 decennia gestaag is toegenomen, voornamelijk vanwege een verhoogd niveau van bewustzijn van deze ziekte, alsook omwille van de beschikbaarheid van niet-invasieve diagnostische testen zoals echografie en bloedtesten. Jammer genoeg blijft het een ziekte waarbij zowel de diagnose als de behandeling uitdagingen met zich meebrengen

In 2021 werden de ACVIM consensus richtlijnen gepubliceerd omtrent pancreatitis bij katten, met als doel een grondige samenvatting te geven van de huidige beschikbare literatuur met betrekking tot etiologie, pathogenese, diagnose en behandeling van pancreatitis bij katten en om klinisch relevante suggesties te geven voor dierenartsen.

We hebben deze consensus richtlijnen voor jullie in het Nederlands samengevat in een podcast serie die in totaal 1 uur duurt. Klik hier om naar de podcast te gaan. De volledige podcast is enkel toegankelijk voor OVT leden. Het derde deel van de podcast zal binnenkort in een volgende nieuwsbrief vrijgegeven worden voor iedereen. 

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.