Ons Team

Over OVT

Maak kennis met de lesgevers van Online Vet Training

Online Vet Training

Online Vet Training werd in 2019 opgericht door Geert Paes, DVM, Europees specialist inwendige geneeskunde (ECVIM-ca). 

Met OVT willen we het leven van praktijkdierenartsen en dierenartsassistenten gemakkelijker maken door praktische en klinisch relevante informatie aan te bieden via een online leerplatform.  En door een warme community te creëren waarbinnen dierenartsen en dierenartsassistenten van elkaar en met elkaar kunnen bijleren.

OVT werkt samen met een voortdurend groeiend team aan gemotiveerde specialisten die een passie hebben voor lesgeven. 

Online Vet Training lesgevers

Geert Paes

Interne Geneeskunde

Na afstuderen als dierenarts in 2006 aan de universiteit van Gent, vervolledigde Geert een internship en een residency in inwendige geneeskunde van de gezelschapsdieren. Tot 2012 werkte ze met veel plezier aan de universiteit in Gent, terwijl ze in haar vrije tijd werkte als reisbegeleider en zo haar Canadese man leerde kennen. In 2012 verhuisde ze naar West Canada waar ze eerst twee jaar als eerstelijnsdierenarts gewerkt heeft en in 2015 terug overgeschakeld is naar spoed- en verwijsdiergeneeskunde. Geert is sinds 2017 diplomate van de European college of veterinary internal medicine (ECVIM-ca). Naast werken voor OVT werkt ze ook als teleconsulent voor Velab NV, als lesgever voor de Evidensia Academy van Nederland en als specialist in Boundary Bay Veterinary Specialty Hospital in Langley, Canada.

Tim Bosmans

Anesthesie

Tim is beschikbaar om vragen over anesthesie voor de kennis database te beantwoorden.

In 2002 studeerde Tim af als dierenarts aan de faculteit Diergeneeskunde van de UGent. Na een jaar in de eerstelijnspraktijk, keerde hij terug naar de Vakgroep Kleine Huisdieren om in te staan voor de anesthesie van de kleine huisdieren. Zijn passie voor anesthesie & analgesie zorgde er eerst voor dat hij, naast het kliniekwerk, zich toelegde op het schrijven van een doctoraatsthesis over peri-operatieve analgesie bij de hond. Er volgde ook een residency opleiding aan de European College of Veterinary Anaesthesia (ECVAA), waardoor zijn inzichten in de anesthesie & analgesie werden verruimd naar alle diersoorten. In zijn functie als onderwijsbegeleider en kliniekverantwoordelijke voor de anesthesie van de kleine huisdieren, ontdekte hij ook zijn liefde voor het lesgeven aan studenten en collega’s, waarbij hij steeds probeert om alles op een eenvoudige, praktische en duidelijke manier over te brengen. Het is zijn doel om het nut van gebalanceerde anesthesie, multimodale analgesie en peri-operatieve patiënt monitoring over te brengen naar zij die geïnteresseerd zijn in deze topics.

Yi Cui

Interne Geneeskunde

Yi’s diergeneeskundige avontuur begon aan de universiteit Gent, waar ze in 2012 haar diploma behaalde. Vervolgens dipte ze met een roterend internship in de kleine huisdieren voor het eerst haar tenen in de wateren der specialisatie. Ze leerde de verschillende werelden van Interne Geneeskunde kennen via meerdere externships aan verschillende universiteiten in de UK, Duitsland en Zwitserland. In de ban van Interne geneeskunde begon ze aan een residency in Giessen, Duitsland. In 2019 behaalde ze met succes de titel Europees Specialist (ECVIM-CA) in de Interne Geneeskunde voor kleine huisdieren. Momenteel geeft ze les, begeleidt ze interns/residents en werkt ze ook klinisch aan de universiteit Bern in Zwitserland. Ze geeft regelmatig online training aan Duitse dierenartsen als deel van hun permanente educatie. Haar doctoraatsthesis over tracheacollaps bij honden sluit ze binnenkort af. Yi ziet het als een persoonlijke uitdaging om complexe ziektes op een begrijpelijk en praktisch toepasbare manier uit te leggen. Tegelijkertijd wordt ze op deze manier ook gemotiveerd om een probleem vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en te leren van de ervaringen van de praktijkdierenarts. Haar rol in de permanente educatie van anderen is een extra motivator om zichzelf continu op de hoogte te houden van wat er gebeurt in de wereld van de Interne Geneeskunde.

Dieter Everaert

Exoten

Dieter Everaert studeerde in 2004 af aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent met optie ‘Kleine huisdieren’ en als keuzevak ‘Bijzondere dieren’. Onder ‘bijzondere dieren’ of ‘exoten’ wordt verstaan: knaagdieren, konijnen, koudbloeddieren (reptielen, amfibieën en vissen), vogels en fretten. Na een periode vrijwilligerswerk als dierenarts te hebben verricht in Cyprus, werd in december 2004 een eigen dierenartspraktijk opgestart te Herent, bij Leuven. In juni 2013 verhuisde de praktijk naar Wilsele (Leuven) en in april 2022 verhuisde de praktijk opnieuw. Deze keer naar een ruimer pand in Lubbeek. De praktijk heet vanaf dan CURIOVET. Dieter bouwde de afgelopen jaren een ruime ervaring op inzake bijzondere dieren en volgde tegelijkertijd tal van bijscholingen en opleidingen in het buitenland. Hij mag zich met de hand op het hart bij de top van de Belgische bijzondere diergeneeskunde rekenen. Dieter is voorzitter van de diergeneeskundige werkgroep van vogels en bijzondere dieren en lid van de diergeneeskundige werkgroep VDWE (ethologie of gedragsbiologie). Sinds 2021 is Dieter de verantwoordelijke dierenarts voor Avalon, het allereerste egelopvangcentrum in Vlaanderen.

Esther Hagen-Plantinga

Diervoeding

Esther Hagen-Plantinga afgestudeerd als dierenarts aan Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.
Na enkele jaren praktijkervaring opgedaan te hebben is zij in 2007 begonnen als Universitair
Docent-Onderzoeker aan de afdeling Diervoeding van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht,
waar zij tot januari 2019 werkzaam is geweest. Momenteel richt zij zich volledig op haar
diervoedingsadviesbureau, op het gebied van honden- en kattenvoeding, genaamd Nutrissues.
Haar expertise ligt op het gebied van honden- en kattenvoeding en zij is Europees erkend
specialist op het gebied van veterinaire diervoeding (Dipl ECVN).  
Een speciale interesse van Esther ligt op het gebied van de invloed van voeding op nieren en
urinewegen. Daarnaast is zij gefascineerd door de mogelijkheden van voeding om ziekten bij
dieren te voorkomen. Haar missie is om goed onderbouwde en begrijpbare informatie over te
brengen aan eenieder met interesse in de voeding van dieren, om zo bij te dragen aan
gezondheid en welzijn.

Nausikaa Devriendt

Chirurgie

Nausikaa Devriendt studeerde af in 2010 als dierenarts aan de Universiteit van Gent. Vervolgens deed ze
gedurende 1 jaar een roterend internship kleine huisdieren eveneens aan de Universiteit Gent. Daarna werkte ze gedurende een jaar in een doorverwijskliniek in het Verenigd Konikrijk waar ze naast eerstelijns diergeneeskunde vooral assisteerde bij chirurgieën onder leiding van residents en
specialisten chirurgie. Na een maand ad interim assistent chirurgie aan de Universiteit van Gent werkte ze gedurende een half jaar aan de Universiteit van Parijs als assistent chirurgie. Aan de Universiteit van
Parijs deed ze eveneens een Master na Master ‘ Sciences chirurgicales’ waarvoor ze onderzoek deed naar het gebruik van stamcellen en BMP-2 om grote botdefecten te stimuleren om te helen. In 2014 begon ze aan een residentie chirurgie aan de Universiteit Gent en ze behaalde haar titel van Europees specialist in chirurgie kleine huisdieren in 2019 (Dipl ECVS). Sinds 2017 werkt ze als assistent chirurgie
aan de Universiteit Gent waarbij ze naast praktijk ook onderzoek doet. In 2021 behaalde ze haar
doctoraatstitel met onderzoek over extrahepatische portosystemische shunts bij honden.

Lisa Stammeleer​

Interne Geneeskunde​

Lisa werkt momenteel aan een doctoraat dat handelt over de opvolging van hyperthyroïde katten na behandeling met radioactief jood. Naast haar doctoraat blijft ze halftijds kliniekwerk doen aan de Universiteit Gent, afdeling inwendige geneeskunde en geeft ze verder ook les aan studenten diergeneeskunde, alsook postuniversitaire bijscholingen aan dierenartsen.

Joachim Proot

Chirurgie

Joachim Proot (diplomate ECVS) is in 2001 afgestudeerd als dierenarts aan de
Universiteit van Gent. Na zijn afstuderen heeft hij een internship gevolgd in Canada om vervolgens vijf jaar in Engeland gewerkt te hebben. Na het behalen van zijn Certificate in Small Animal Surgery; in 2006 ging hij aan de slag in een tweedelijns
kliniek in het Verenigd Koninkrijk en volgde daar zijn ECVS specialisatie opleiding.
Joahim is momenteel werkzaam als weke delen chirurg in Dierenziekenhuis
Barendrecht (Nederland) en werkt bovendien als gepassioneerd lesgever voor de Evidensia Academy (Nederland). Joachim s interesse ligt bij de weke delen chirurgie, maar in zijn specialisatie-traject heeft hij ook ruime ervaring opgedaan met orthopedie en neuro-chirurgie.

Hilde De Rooster

Chirurgie

Hilde de Rooster studeerde af als dierenarts aan de UGent in 1993. Ze vertrok naar Schotland, waar ze
na een jaar een Master in Veterinary Medicine behaalde aan de Universiteit van Glasgow. Na haar terugkeer werkte ze 8 jaar in een kleine huisdieren kliniek in Berchem waar ze
eerstelijnsdiergeneeskunde, orthopedie en chirurgie beoefende en tegelijkertijd haar doctoraat (2001)
afwerkte. Sedert 2003 verzorgt ze doorverwijspatiënten in de kliniek voor gezelschapsdiern van de
Faculteit Diergeneenskunde, UGent. Vijf jaar later legde ze met succes het Europese chirurgie examen af, waardoor ze de titel van specialist (Dipl ECVS) mag voeren. Haar huidige taak bestaat uit de
theoretische en praktische opleiding van studenten, interns en residents wat betreft de weke delen chirurgie. Opereren is nog steeds haar passie. Daarenboven begeleidt ze verschillende doctoraten over
chirurgie-gerelateerde onderwerpen en is ze erg actief in translationeel kankeronderzoek.

Veronique Liekens

Cardiologie

In 2006 studeerde Veronique af aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, optie
kleine huisdieren. Na werkzaam geweest te zijn aan de universiteit van Antwerpen en
verscheidene dierenartsenpraktijken, begon ze in 2008 haar eigen praktijk. Haar interesse ging
toen reeds uit naar de cardiologie.
Naast verschillende binnenlandse en buitenlandse opleidingen, waaronder ESAVS-cursussen
en ECVIM-ca congressen, heeft ze haar praktische kennis bij ECVIM-ca Diplomate
Cardiologie A.Vollmar in Bonn, Duitsland opgedaan. Na zich op deze manier in het onderwerp
te specialiseren, besloot ze om de eerstelijnspraktijkzorg achter zich te laten en zich volledig toe
te leggen op de discipline cardiologie. Dat heeft ertoe geleid dat ze op dit moment in
verschillende dierenklinieken en -praktijken de cardiologische doorverwijzingen voor haar
rekening neemt.
In 2019 slaagde ze, na een tweejarige opleiding, schrijfopdrachten en een examen, in het
behalen van een Certificate in Veterinary Cardiology in de UK (GP Cert Cardiology).
Sinds februari 2016 werkt ze eveneens op de afdeling cardiologie kleine huisdieren aan de
Universiteit Gent, waar ze instaat voor de consultaties cardiologie en de begeleiding en
opleiding van de laatstejaars studenten diergeneeskunde. Verder voert ze cardiologische
consultaties uit in haar privépraktijk in Bonheiden. Ze hecht veel belang aan de
kruisbestuiving tussen het werk in de praktijk en dat aan de universiteit.

Altijd op zoek naar nieuwe lesgevers

Online Vet Training is altijd op zoek naar nieuwe lesgevers. Ben jij een specialist en gepassioneerd door lesgeven? Dan horen wij graag van jou!

Klaar om lid te worden van OVT?

Schrijf je dan nu in voor ons GRATIS proeflidmaatschap
Gratis